Đóng điện trạm biến áp 220kV Yên Hưng (Quảng Ninh)

Thứ hai, 13/6/2022 | 14:34 GMT+7
Ngày 13/6, tại Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phối hợp với các bên liên quan hoàn thành đóng điện dự án trạm biến áp (TBA) 220kV Yên Hưng và đấu nối.

Dự án TBA 220kV Yên Hưng và đấu nối là công trình năng lượng cấp I, nhóm B có tổng mức đầu tư hơn gần 483 tỷ đồng. 

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB quản lý thực hiện dự án. Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành sau khi hoàn thành đóng điện. 

Dự án xây dựng mới cấp điện áp 220kV, bao gồm phần trạm biến áp hơn 4,5ha và phần đường dây đấu nối 20km trải dài qua nhiều địa phương nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phần đường dây đấu nối bao gồm 59 vị trí cột trong đó có 42 vị trí có địa hình đồi núi. Quá trình thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp... làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án. 

Trạm biến áp 220kV Yên Hưng

Trạm biến áp 220kV Yên Hưng được xây dựng tại địa phận phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có quy mô cụ thể như sau:

Phần trạm biến áp xây dựng mới TBA 220/110/22kV với: máy biến áp (MBA): giai đoạn này lắp đặt 1 MBA (AT1) 220/110/22 kV-250 MVA; dự phòng đất và vị trí để lắp các MBA trong tương lai; phía 220kV: giai đoạn này phía 220kV bao gồm 1 ngăn MBA, 2 ngăn đường dây được thiết kế theo sơ đồ tứ giác (vận hành theo sơ đồ tam giác); dự phòng đất để sau này phát triển thành sơ đồ 2 thanh cái có thanh cái vòng gồm tổng cộng 13 ngăn thiết bị (10 ngăn dự phòng). Phía 110kV: sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 25 ngăn thiết bị 110kV. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 11 ngăn thiết bị gồm: 1 ngăn tổng máy biến áp, 8 ngăn đường dây 110kV, 1 ngăn liên lạc 110kV, 1 ngăn mạch vòng 110kV. Dự phòng lắp đặt cho 14 ngăn thiết bị.

Phần đường dây đấu nối 220kV: xây dựng mới đoạn đường dây mạch kép 220kV; dài khoảng 20km từ trạm biến áp 220kV Yên Hưng đấu nối vào đường dây 220kV Uông Bí - Tràng Bạch hiện hữu, tiết diện 2xACSR 330/43 mm2.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc đặc biệt là khu vực tỉnh Quảng Ninh, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện quốc gia.

Đức Dũng