Bất động sản

Đưa 3 khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch

Thứ tư, 30/12/2020 | 11:43 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể 3 khu công nghiệp vừa được bổ sung gồm: khu công nghiệp Long Đức 3 với diện tích 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành; khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp với diện tích 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành; khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với diện tích 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Chính phủ đồng ý đưa 3 khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp này trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Nhật Linh