EVNGENCO1: Minh bạch trong việc đánh giá môi trường của nhà máy nhiệt điện

Thứ sáu, 18/10/2019 | 09:53 GMT+7
Số liệu về môi trường tại các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được quan trắc tự động và gửi về các cơ quan quản lý. Đặc biệt, người dân có thể dễ dàng tiếp cận để cùng giám sát.

Hơn 2 năm nay, tại các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 như: Duyên Hải 1 và 3, Nghi Sơn 1, Quảng Ninh, số liệu về môi trường đều được quan trắc tự động và gửi về các sở Tài nguyên - môi trường địa phương cũng như Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và về Tổng công ty để kiểm soát, giám sát. Người dân cũng có thể tham gia vào quá trình giám sát này.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 đều phải thực hiện một chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải là SOx và NOx. Các trạm quan trắc môi trường tự động được lắp thêm, hệ thống camera được bổ sung, nhất là những vị trí nhạy cảm như bãi xỉ.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Tất cả chỉ số quan trắc được phải được truyền trực tiếp về hệ thống của các Sở Tài nguyên – môi trường địa phương cũng như Tổng công ty. Bất cứ khi nào lãnh đạo địa phương yêu cầu hay có ý kiến của người dân về một số liệu ở một thời điểm cụ thể, số liệu đo được sẽ được chiết xuất ra để địa phương và người dân thấy. Từ hệ thống truy cập và truyền dữ liệu online, các chỉ số về môi trường của tất cả nhà máy, tổ máy có thể thấy rõ chỉ số thực tế về nồng độ bụi, khí thải; có đối chiếu với những chỉ số tương tự theo quy chuẩn môi trường Việt Nam.

Như nồng độ bụi quy chuẩn Việt Nam cho phép là không vượt quá 140mg/Nm3 thì chỉ số đo được của của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 rất thấp, từ 52 – 58mg/Nm3. Cao hơn một chút là nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 (từ 52 - 58mg/Nm3) và nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (83 - 127mg/Nm3). Nhà máy Duyên Hải 3 luôn giao động từ 1 - 3mg/Nm3. Điều quan trọng là các chỉ số luôn dưới mức cho phép, thậm chí cách còn xa.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thường xuyên tổ chức các đợt giám sát trực tiếp cho người dân vào quan sát các thông số quan trắc môi trường hiển thị trên màn hình giám sát online, giám sát bãi xỉ. Các thông số chuyên môn như lượng khí thải, nước, bụi đều được trích file dữ liệu hàng tuần gửi về Sở Tài nguyên – môi trường, Sở Công Thương.

Đình Tú