EVNHANOI: Tiếp tục giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ ba, 19/10/2021 | 12:26 GMT+7
1.850 tỷ đồng là tổng số tiền mà Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã giảm giá cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô trong 4 đợt.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đợt giảm giá điện đầu tiên áp dụng cho khách hàng sản xuất kinh doanh, khách hàng sinh hoạt, khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện nông thôn, khách hàng bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, bán buôn cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt, bán buôn điện cho chợ, điện khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở phòng chống dịch COVID-19. Số khách hàng được giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 1 là trên 2,5 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế trên 891,3 tỷ đồng.

Trong đợt 2, các cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 là những thành phần được giảm tiền điện. Tổng số khách hàng được giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 2 là trên 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế trên 368,2 tỷ đồng.

Với việc giảm tiền điện đợt 3 và 4, toàn địa bàn Hà Nội có trên 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền điện giảm trước thuế trên 591 tỷ đồng. Trong số đó, đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 là cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí.
 
Thời gian thực hiện trong 7 tháng liên tiếp kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế.

EVNHANOI cho biết đã thực hiện niêm yết công khai về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện tại các địa điểm giao dịch, trên website của Tổng Công ty để khách hàng biết và giám sát.

PV