EVNNPC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thứ năm, 30/3/2023 | 09:56 GMT+7
Ngày 29/3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội thảo giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm văn hóa doanh nghiệp.

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2022.

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022 là giai đoạn được xem có sự thay đổi mạnh mẽ về công tác văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC, từ phương thức thực thi theo phong trào chuyển sang có tính quản trị ngày càng chuyên nghiệp và đổi mới.

Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững, Tổng công ty đã đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành nền tảng gắn chặt với mô hình đổi mới dựa trên 3 trụ cột là “Con người - Quy trình - Công nghệ”, tạo ra những tác động mạnh hơn cho sản xuất kinh doanh và đổi mới quản trị, làm rõ nét hơn các bản sắc văn hóa EVNNPC của chính mình. Những bản sắc đặc trưng riêng có tính tiêu biểu cho văn hóa kinh doanh, phục vụ khách hàng trên các vùng miền của 27 tỉnh miền Bắc Việt Nam.

EVNNPC tổ chức Hội thảo giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm văn hóa doanh nghiệp

Hội thảo giao lưu chia sẻ học tập kinh nghiệm về văn hóa doanh nghiệp lần này có chủ đề “Nâng cao nhận thức để cải thiện chất lượng văn hóa làm việc, ứng xử, kinh doanh và xây dựng văn hóa học tập - đổi mới sáng tạo”, do diễn giả là TS. Lê Thẩm Dương trình bày.

Những nội dung được diễn giả truyền tải là các vấn đề cơ bản cần quan tâm làm tốt để xây dựng môi trường văn hóa làm việc, ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, văn hóa kinh doanh tận tâm -  trách nhiệm. Phân tích những thói quen, hành vi thiếu tích cực của nhân viên, những nhận thức không đầy đủ của lãnh đạo doanh nghiệp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, dễ gây xói mòn, suy giảm lòng tin của khách hàng nhưng thường dễ bị bỏ qua. Chia sẻ, trao đổi để tạo nhận thức cao cho lãnh đạo, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ quản lý về xây dựng văn hóa học tập - đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Những bài học kinh nghiệm thực tế liên quan để tham khảo.

Hội thảo chia sẻ học tập về văn hóa của EVNNPC sẽ là hoạt động mang tính truyền cảm hứng mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ quản lý và những người làm văn hóa doanh nghiệp về thực thi văn hóa doanh nghiệp và một số nội dung văn hóa mới. Giúp nhà quản lý có nhận thức sâu sắc về những vấn đề, yếu tố trong thực tế ảnh hưởng lớn đến khách hàng từ môi trường văn hóa, trong đó đặc biệt là sự hài lòng của khách hàng.

Việt Hạnh