EVNNPC đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Thứ sáu, 8/1/2021 | 10:57 GMT+7
Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Tổng công ty đặt mục tiêu chuẩn hoá năng lực để xây dựng nền tảng nâng cao trình độ nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của EVNNPC giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo cuối năm 2022, EVNNPC sẽ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao và là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

EVNNPC phát động phong trào thi đua tìm kiếm đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện văn bản số 8660/EVN-TCNS ngày 31/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, EVNNPC phát động phong trào thi đua tìm kiếm đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, mỗi đơn vị phát động phong trào tìm kiếm đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và lựa chọn ý tưởng đổi mới sáng tạo tốt nhất để dự thi vòng chung kết. Ý tưởng dự thi là các chủ đề lớn định hướng xây dựng ý tưởng sáng tạo trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực như: ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào các nội dung chuyển đổi số; giải pháp, cơ chế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (kỹ sư tài năng) từ các trường đại học trong và ngoài nước; xây dựng tiêu chí, giải pháp, kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế…

Các ý tưởng phải được trình bày định dạng file powerpoint, không quá 9 slides, trình bày mạch lạc ý tưởng và bài thuyết trình bản word cụ thể kèm theo. Khung trình bày phải đạt các yêu cầu nội dung: xác định các điểm yếu/điểm tồn tại hiện nay trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xác định nhu cầu mới; từ các nhu cầu mới, tìm ra các ý tưởng đổi mới; kiến thiết lại tổ chức, hoạt động để hiện thực hóa ý tưởng đổi mới; đưa ra các chiến dịch hỗ trợ thực hiện ý tưởng; chuẩn bị các nguồn lực như con người, quy trình, công nghệ... để triển khai thực hiện ý tưởng; xác định các điểm tồn tại mới phát sinh... Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 02 ý tưởng dự thi và gửi về Tổng công ty (Ban Tổ chức và nhân sự) trước ngày 10/3/2021.

Kim Ngân