EVNNPC tăng cường tự động hóa lưới điện

Thứ ba, 24/1/2023 | 10:15 GMT+7
Trong năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ hiện đại hóa trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tăng cường tự động hóa lưới điện, ứng dụng các thiết bị khoa học công nghệ mới, trang bị phương tiện công cụ làm việc hiện đại…

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Cụ thể, Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung nghiên cứu báo cáo tổng kết, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại.

Ban lãnh đạo Tổng công ty tập trung xây dựng kế hoạch đảm bảo vận hành an toàn, kinh tế hệ thống lưới điện, sẵn sàng đáp ứng cung cấp điện kịp thời phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh miền Bắc. Trước mắt là mùa khô, mùa nắng nóng năm 2023, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra và đảm bảo cấp điện cho các ngày lễ lớn của đất nước.

Tập trung mọi giải pháp để triển khai chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Tổ chức vận hành kinh tế lưới điện, tiết kiệm chi phí từ công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng theo đúng chỉ đạo của EVN. Đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cho Tổng công ty.

Trong năm 2023, EVNNPC sẽ tăng cường tự động hóa lưới điện

Triển khai ngay các hội nghị chuyên đề trong quý I/2023 từ Tổng công ty đến các đơn vị tập trung ở những nhiệm vụ chính: quản lý kỹ thuật vận hành; an toàn vệ sinh lao động; công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; công tác viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; công tác đầu tư xây dựng; tài chính, sản xuất kinh doanh khác; truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ hiện đại hóa trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tăng cường tự động hóa lưới điện, ứng dụng các thiết bị khoa học công nghệ mới, trang bị phương tiện công cụ làm việc hiện đại. Đẩy mạnh làm việc online trên hệ thống lưới điện.

Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tập trung các mặt về tổ chức và nhân sự, công tác quản lý đánh giá cán bộ, quản lý lao động, đào tạo quản lý nguồn nhân lực… trên cơ sở lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá của các đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện kịp thời ngăn ngừa các sai phạm trong thực thi nhiệm vụ.

Tập trung bám sát đề án tái cơ cấu của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025, giám sát hoạt động của các công ty cổ phần hoạt động hiệu quả và đảm bảo các hệ số tài chính.

Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, thường xuyên tổ chức đối thoại với người lao động và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tại nơi cơ sở.

Đức Dũng