Hà Nam ra mắt Trung tâm điều hành thông minh

Thứ sáu, 27/3/2020 | 10:49 GMT+7
Ngày 26/3, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh và sơ kết 01 năm xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có của tỉnh cùng với các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh trên mọi lĩnh vực. 

Trung tâm vừa đóng vai trò hỗ trợ công tác giám sát, điều hành thông qua các chỉ số ở các lĩnh vực, vừa tham gia kết nối hình thành hệ thông tin báo cáo quốc gia. Đây là bước đi rất quan trọng trong việc đẩy nhanh hiệu quả chuyển đổi số của chính quyền và các mặt lĩnh vực đời sống.
Trung tâm điều hành thông minh đi vào hoạt động giúp cho lãnh đạo tỉnh Hà Nam có được cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh. Trung tâm là nơi phân tích dữ liệu lớn, đưa ra cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác đảm bảo chính xác, minh bạch.

Ngoài ra, Trung tâm điều hành thông minh còn giúp tăng tính tương tác ngược khi người dân có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo hoặc phản ánh cho các cơ quan nhà nước về các sự cố, vấn đề liên quan như: giao thông, an ninh, hạ tầng kỹ thuật…

Hà Nam khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm khẳng định: Việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh là mô hình tiên tiến đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, xây dựng thành phố thông minh tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương quán triệt cụ thể chỉ đạo của tỉnh về việc xây dựng thành phố thông minh đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân để chuyển đổi nhận thức, chủ động với công nghệ sử dụng mô hình thành phố thông minh; đưa trung tâm điều hành thông minh đi vào hoạt động có hiệu quả; cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; triển khai hạng mục xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung (LGSP) phục vụ việc kết nổi chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin…

An Nhiên