Năm 2020 Bình Dương triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0

Thứ năm, 27/2/2020 | 14:00 GMT+7
Theo Kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương trong năm 2020, TP sẽ hướng đến chủ đề triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0; hoàn thiện hơn nữa mô hình hợp tác Ba Nhà; tham gia tích cực, phát huy tối đa cơ hội hợp tác với các mạng lưới, tổ chức quốc tế của các TPTM, đô thị đổi mới sáng tạo - khoa học công nghệ trên thế giới.

Bình Dương đang trên chặng đường xây dựng thành phố thông minh, hiện đại

Để thực hiện mục tiêu trên, trong năm 2020, Bình Dương sẽ tập trung triển khai 12 cụm dự án trọng điểm. Cụ thể, Bình Dương sẽ tiến hành thử nghiệm đăng ký danh hiệu Top 7 của ICF (1 trong 7 địa phương có chiến lược phát triển TPTM tiêu biểu của năm 2021); tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường sáng tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn trong tất cả các ngành, các cấp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp mới, mở rộng kết nối các doanh nghiệp hiện hữu. Đồng thời, tỉnh ưu tiên phát triển Khu công nghiệp khoa học - công nghệ; xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng, logistics thông minh; thu hút các doanh nghiệp và viện trường trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng về công nghệ thông tin, truyền thông và sản xuất tiên tiến, thúc đẩy xây dựng hệ thống ICT…; tiếp tục triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, chính quyền điện tử, cải cách hành chính và dịch vụ công, đặc biệt là trong hỗ trợ người dân; phát triển từng bước Trung tâm điều hành TPTM, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khởi đầu bằng trung tâm đường dây nóng 1022 là đầu mối tiếp nhận và phản hồi kịp thời thông tin cho người dân qua nhiều kênh, phương tiện.

Song song đó, tích cực truyền thông và quảng bá về Đề án TPTM và các dự án cụ thể; tổ chức sự kiện lớn tầm vóc thế giới, ưu tiên triển khai thành chuỗi các sự kiện TPTM nhằm phối hợp nguồn lực, mang đến nhiều ý nghĩa to lớn, thực tiễn cho Bình Dương, cả về thương hiệu lẫn thu hút đầu tư, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, nhân lực; phát triển các chương trình phát triển bền vững (năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, công khai thông tin cho người dân...), tạo dựng một môi trường sống tốt cho người dân, thu hút chuyên gia đến sống và làm việc, tạo dựng thương hiệu Bình Dương thông minh, xanh, sạch và sống tốt.

Bảo An