Hà Nội 49 cụm công nghiệp không có trạm xử lý nước thải

Thứ năm, 27/6/2019 | 14:46 GMT+7
Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có 21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung còn lại 49 cụm công nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải tập trung.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trên địa bàn TP sẽ có tổng số 159 cụm công nghiệp. Tính đến tháng 6/2019, toàn TP có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động. Năm 2018, đã thành lập mới 5 cụm công nghiệp. Từ đầu năm 2019, thành lập thêm được 3 cụm công nghiệp.

Tuy nhiên vấn đề xử lý nước thải chưa thực sự được quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn TP có 21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung (trong đó,có 9 cụm công nghiệp do chủ đầu tư thực hiện, 12 cụm công nghiệp được đầu tư theo Quyết định 7209/QĐ-UBNDngày 2/12/2013 của UBND TP). Còn lại 49 cụm công nghiệp (chiếm 70% tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội) chưa có trạm xử lý nước thải tập trung.

Được biết, để đạt được điều kiện thành lập cụm công nghiệp dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường và các phương án thực hiện. Cụ thể, chủ đầu tư phải đảm bảo nguồn kinh phí để áp dụng các biện pháp giảm thiểu và xử lý những tác động tiêu cực đến môi trường phát sinh trong quá trình triển khai dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân xung quanh khu vực dự án, gồm nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Các quy định hiện hành về môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đặc biệt là quy chuẩn kỹ thuật thủ đô được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành cũng cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Chưa kể, các chủ dự án sản xuất công nghiệp còn phải thực hiện trách nhiệm về kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Nam Thanh