Sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Thứ sáu, 19/5/2017 | 17:44 GMT+7
Thông tin từ Tổng cục Môi trường cho biết Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 đã quyết định năm 2017 là “Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển”. Trên tinh thần đó, Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” để hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017. Năm nay, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng hoạt động này.

Lô gô của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

​Hoạt động du lịch có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững như tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững; hòa nhập xã hội, việc làm và giảm nghèo; sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa, đa dạng và di sản; hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh.

Trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học, nhiều vấn đề về đa dạng sinh học được giải quyết ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch. Đồng thời, ở nhiều khu vực du lịch, đa dạng sinh học ở cấp độ loài và hệ sinh thái là nền tảng của du lịch. Do đó, ngành du lịch cần tăng cường quản lý nhằm giảm nguy cơ và duy trì, tăng cường bảo vệ các quần thể, các loài hoang dã và các giá trị đa sinh học thông qua doanh thu du lịch.

Hưởng ứng Ngày quốc tế về Đa dạng sinh học với chủ đề về “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững” là cơ hội nâng cao nhận thức và hành động đối với những đóng góp quan trọng của du lịch bền vững cho sự phát triển kinh tế, của công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đối với cộng đồng nhằm biến du lịch trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực.

Nhằm hưởng ứng hoạt động này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học gồm 4 sự kiện chính gồm: Tổ chức diễn đàn đối tác về đa dạng sinh học vào ngày 18/5; Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học, Ngày Chim di cư Thế giới, Lễ trao danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long; Hội thảo về Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững và Khảo sát Vịnh Hạ Long vào ngày 19/5 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin về Ngày quốc tế đa dạng sinh học tham khảo thêm tại địa chỉ http://www.cbd.int/idb/2017

Trước đó, ngày 24/04, Bộ TN&MT đã ban hành công văn số 1970/BTNMT-TCMT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 theo chủ đề “Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dựng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.

- Tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.

- Tùy điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững,…; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

Nguồn TNMT