Nông nghiệp sạch

Hà Nội: Bổ sung gần 49 tỷ đồng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Thứ ba, 14/9/2021 | 21:22 GMT+7
NLSVN - Mới đây, TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4159 về bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ các huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, thủy sản ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp năm 2021.

Theo đó, UBND TP Hà Nội bổ sung gần 49 tỷ đồng cho 7 huyện để thực hiện nhiệm vụ trên. Huyện Ba Vì được bổ sung kinh phí nhiều nhất với 15,29 tỷ đồng, tiếp đến các huyện Phú Xuyên 11,959 tỷ đồng, Phúc Thọ 9,882 tỷ đồng, Thanh Oai 5,229 tỷ đồng, Mê Linh 2,502 tỷ đồng, Thanh Trì 2,25 tỷ đồng, Quốc Oai 1,822 tỷ đồng.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được coi là xu hướng tất yếu, giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc. Do vậy, Hà Nội đang khuyết khích áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm. Ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết các thách thức trong phát triển nông nghiệp bằng các ưu việt của các công nghệ sẽ giúp sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.

Mặt khác, nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản.

TP Hà Nội đề nghị 7 huyện được bổ sung kinh phí thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, thủy sản để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021 phải quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí được giao bảo đảm đúng chế độ, chính sách, mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định,…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, thành phố có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, có 109 mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, 40 mô hình về chăn nuôi, 15 mô hình trong lĩnh vực thủy sản. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện nay chiếm khoảng 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố.

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” xác định sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hà Nội đạt trên 70%.

Hòa Bình