Bất động sản

Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Thứ ba, 9/5/2023 | 16:28 GMT+7
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố quy hoạch, phân bổ chỉ tiêu đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững, hiện đại, dễ tiếp cận, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân…

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Kế hoạch nêu rõ lộ trình triển khai thực hiện nội dung trên, đồng thời phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố Hà Nội nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Đáng chú ý, đến năm 2025, thành phố quy hoạch, phân bổ chỉ tiêu đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững, hiện đại, dễ tiếp cận, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, kho bãi, hạ tầng thương mại, trung tâm logistic trên cơ sở định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương để hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, chuyển đổi mục đích đất trồng lúa để hoàn thành đưa vào hoạt động 43 cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát bảo vệ môi trường…

Thành phố cũng tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch chi tiết hai bên các tuyến đường vành đai 4 - vùng Thủ đô, vành đai 5 - vùng Thủ đô để khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các dự án hạ tầng kỹ thuật và hai bên đường tuyến đường để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

Cùng với đó, thành phố sẽ hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp…

Hạ Quyên