Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội triển khai quy hoạch hạ tầng các cụm công nghiệp trong khu vực

Thứ tư, 24/3/2021 | 02:13 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Trong đó có kế hoạch khởi công xây dựng hạ tầng 43 cụm công nghiệp trong khu vực.

Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động theo quy định. Cùng với đó, thành phố khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018 - 2020; phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới 10 - 15 cụm công nghiệp. 100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 95% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trong 2021, Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hạ tầng 43 cụm công nghiệp trong khu vực

Về tiến độ cụ thể, thành phố dự kiến khởi công xây dựng 1 cụm công nghiệp trong quý I/2021; khởi công 23 cụm công nghiệp trong quý II/2021; khởi công 13 cụm công nghiệp trong quý III/2021; khởi công 6 cụm công nghiệp trong quý IV/2021. Cùng với đó, thành phố xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế "một cửa”, “một cửa liên thông”...

Nhật Linh