Quy hoạch, xây dựng

Thành phố Hải Phòng đề xuất Tiên Lãng là sân bay thứ 2 vùng Thủ đô

Thứ ba, 9/3/2021 | 23:52 GMT+7
UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét xác định sân bay Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế số 2 vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ GTVT tham gia ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo UBND thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định đến năm 2045, thành phố Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Xây dựng thẩm định có quy hoạch sân bay Tiên Lãng (sau năm 2045) cùng các quy hoạch đường bộ, đường sắt đô thị kết nối sân bay Tiên Lãng.

Báo cáo cuối kỳ có dự phòng quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng tại khu vực Tiên Lãng để thay thế cho sân bay Cát Bi giai đoạn đến năm 2050 khi Cát Bi vượt quá công suất thiết kế

Do đó, UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT xem xét xác định sân bay Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế số 2 vùng Thủ đô trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, tại dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương, cảng hàng không quốc tế thứ 2 vùng Thủ đô có công suất 50 triệu hành khách/năm được đề xuất nghiên cứu sau năm 2030.

Theo quy hoạch hiện hành, đến năm 2030 cả nước có 28 sân bay (hiện cả nước có 22 sân bay đang khai thác), không có sân bay ở Tiên Lãng. Định hướng đến năm 2050 cả nước có 30 sân bay gồm 15 sân bay quốc tế và 15 sân bay nội địa. So với giai đoạn đến năm 2030, hệ thống sân bay cả nước có thêm 4 sân bay: Nà Sản, Lai Châu, Cao Bằng và sân bay thứ 2 cho vùng Thủ đô (được nghiên cứu vị trí khi có nhu cầu, dự kiến vào năm 2040), không có sân bay ở Tiên Lãng. Tuy nhiên, báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có dự phòng quy hoạch sân bay quốc tế Hải Phòng tại khu vực Tiên Lãng để thay thế cho sân bay Cát Bi giai đoạn đến năm 2050 khi Cát Bi vượt quá công suất thiết kế.

Hạ Quyên