Quy hoạch, xây dựng

Quyết định xây dựng 2 bến container tại Hải Phòng

Thứ hai, 8/3/2021 | 01:29 GMT+7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 299/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn HATECO là nhà đầu tư với tổng vốn 6.425,2 tỷ đồng tại khu bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.

Vốn đầu tư thực hiện dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750m (mỗi bến dài 375m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47ha.

Tiến độ thực hiện giai đoạn 1 dự kiến thời gian xây dựng trong 4 năm kể từ khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; giai đoạn 2 dự kiến thời gian xây dựng trong 1 năm, thời điểm xây dựng phù hợp với nhu cầu hàng hóa thông qua cảng.

Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng có thời hạn hoạt động dự án là 70 năm

UBND TP Hải Phòng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của Công ty CP Tập đoàn HATECO theo đúng quy định về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ thực hiện dự án.

Được biết, theo nghiên cứu, giai đoạn 2020 - 2025, khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện sẽ có nhu cầu đầu tư 7 bến cảng.

Dự án nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng), thúc đẩy kinh tế - xã hội TP Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Dự án có tổng vốn 6.425,2 tỷ đồng

Theo Quyết định số 2973 ngày 5/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng Lạch Huyện sẽ được phát triển thành khu cảng hiện đại, đáp ứng vai trò là cảng cửa ngõ quốc tế, kết hợp phục vụ mục tiêu trung chuyển quốc tế.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2020-2025 có thể tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 50.000 DWT (tàu 100.000 DWT giảm tải), tàu container đến 6.000 Teus (tàu 8.000 Teus giảm tải), năng lực thông qua từ 35 - 41 triệu tấn/năm.

Giai đoạn từ năm 2025 - 2030 và sau 2030 tiếp nhận được tàu tổng hợp trọng tải 100.000 DWT, tàu container tới 8.000 Teus hoặc hơn, năng suất thông qua từ 118 - 136 triệu tấn/năm.

Hạ Quyên