Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt đầu tư 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp gần 700 tỷ đồng

Thứ tư, 24/3/2021 | 01:53 GMT+7
Hai dự án được phê duyệt gồm: dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình (Vĩnh Long) và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng giai đoạn I tỉnh Hà Nam.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định đầu tư 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long và Hà Nam. Cụ thể, Phó Thủ tướng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình. Mục tiêu của dự án là xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty CP TNI Vĩnh Long.

Dự án được thực hiện tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi (xã Đông Bình), ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với quy mô sử dụng đất là 350 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 3.027 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 454 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng giai đoạn I, tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty CP Hóa chất Nhựa. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô sử dụng đất 100 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 220 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng và khu dịch vụ thương mại, nhà ở phục vụ khu công nghiệp phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng, thị xã Duy Tiên đảm bảo phù hợp với quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn I đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cơ cấu sử dụng đất của dự án phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, môi trường.

Thủy Quỳnh