Trong nước

Hà Nội yêu cầu dừng triển khai dự án chậm phát huy hiệu quả

Thứ năm, 9/4/2020 | 14:30 GMT+7
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đối với các dự án đã được phê duyệt (kể cả các dự án đã lựa chọn nhà thầu) nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn, báo cáo UBND TP trước ngày 20/4.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/4/2020 về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát toàn bộ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong, còn tồn đọng đến nay.

Đồng thời, xác định trạng thái của hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trên cơ sở đó có phương án giải quyết dứt điểm, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND TP liên quan đến việc thực hiện các luật, nghị định, đồng thời tham mưu UBND TP đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

Hà Nội rà soát toàn bộ dự án, công khai quỹ đất để có biện pháp tạo điều kiện cao nhất hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ dự án, công khai quỹ đất... để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT) và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; danh mục các dự án thu hồi, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 được HĐND thành phố thông qua; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; các quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án.

Đối với các dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND  TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư công nguồn ngân sách cấp thành phố đang triển khai (gồm các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư).

Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá, xác định các dự án cần bắt đầu triển khai sớm để có tác động tích cực, hiệu quả đến ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất triển khai ngay trong quý II/2020 theo nguyên tắc tập trung tài lực, vật lực và áp dụng các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhanh chóng, dứt điểm.

Riêng đối với các dự án đã được phê duyệt (kể cả các dự án đã lựa chọn nhà thầu) nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn, báo cáo UBND TP trước ngày 20/4.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng, ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở TN-MT kiểm tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ các hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp nhưng chưa giải quyết xong, báo cáo UBND TP quyết định trước ngày 30/4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở TN-MT cùng các quận, huyện, thị xã hỗ trợ tối đa các chủ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương bàn giao đất cho nhà đầu tư để triển khai thi công xây dựng, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

An Nhiên