Trong nước

Hà Nội yêu cầu thực hiện đúng quy định về hoạt động cứu trợ

Thứ tư, 3/2/2021 | 14:59 GMT+7
Ngày 02/02, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 355/UBND-KT về thực hiện hoạt động cứu trợ trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn số 8876/VPCP-QHĐP ngày 23/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Hà Nội cứu trợ người dân nghèo trong mùa dịch

Theo đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên và đảm bảo việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, UBND thành phố cần bảo đảm thực hiện hiệu quả, kịp thời, khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân, thực hiện theo đúng quy định.

Cụ thể, trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các hoạt động về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp, tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đồng thời phải bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ và Thông tư số 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động và các quy định pháp luật có liên quan.

Bảo đảm các hoạt động cứu trợ được kịp thời, đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các đối tượng được hưởng cứu trợ.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo nêu trên.

Huyền Dung