Trong nước

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận Văn kiện đại hội

Thứ tư, 27/1/2021 | 09:32 GMT+7
Ngày 27/1 - ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội

Đại hội nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận

Theo TTXVN