Quy hoạch, xây dựng

Hỗ trợ thí điểm xây dựng nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn

Thứ hai, 1/3/2021 | 11:24 GMT+7
Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 sẽ tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án nhà ở xã hội độc lập có quy mô lớn (từ 50ha trở lên) trong quá trình nghiên cứu, xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn TP. Về những vấn đề này Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, việc thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung, Bộ Xây dựng cho biết, hiện TP Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301,64 ha đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về phát triển quỹ nhà ở xã hội theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn TP để hình thành các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, TP chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của TP Hà Nội trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Hà Nội sẽ được Bộ Xây dựng hỗ trợ thí điểm xây dựng nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2020 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2021 sẽ tích cực phối hợp với UBND TP Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó có dự án nhà ở xã hội độc lập có quy mô lớn (từ 50ha trở lên) trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021.

Về vấn đề cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 14/10/2020, Bộ đã có văn bản số 4996/BXD-QLN góp ý cụ thể các nội dung trong Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội (gọi tắt là Đề án) do UBND TP Hà Nội đề xuất tại văn bản số 3471/UBND-ĐT ngày 19/7/2020. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở góp ý của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4996/BXD-QLN nêu trên.

Mặt khác, hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư dự kiến trình Chính phủ ban hành vào quý II/2021. Vì vậy, các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của TP Hà Nội nêu trong Đề án, Bộ Xây dựng ghi nhận để tiếp thu, sửa đổi, bổ sung trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP.

Hạ Quyên