Năng lượng tái tạo

Hoa Kỳ thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam

Thứ tư, 17/4/2024 | 09:31 GMT+7
Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – một trong những tổ chức tài chính hàng đầu với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh ký bản ghi nhớ, qua đó chính thức thiết lập quan hệ đối tác trong 5 năm nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết: Thông qua bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho khu vực tư nhân để phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến của Việt Nam. Quan hệ đối tác này sẽ là hình mẫu để mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và giúp thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

USAID cùng Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam

Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ: Bản ghi nhớ chúng tôi ký với USAID là một phần trong cam kết nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận nguồn tài chính bền vững và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các khách hàng và đối tác của mình để hỗ trợ tiếp cận tài chính cho những nơi cần nhất và đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo bản ghi nhớ này, USAID sẽ hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến như điện mặt trời áp mái, hiện đại hóa hệ thống lưới điện và thúc đẩy các sáng kiến về mua bán điện. Hỗ trợ của USAID bao gồm các hoạt động: đào tạo tập huấn, phát triển năng lực, hỗ trợ giao dịch và kết nối.

Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ là một đối tác cam kết của Việt Nam trên hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng sạch, an toàn và dựa vào thị trường.

Lan Anh