Tin hoạt động hiệp hội

Hội nghị thường vụ mở rộng Hiệp hội NLSVN

Thứ ba, 16/5/2017 | 11:05 GMT+7
Ngày 9/5/2017 tại trụ sở Văn phòng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Thường vụ mở rộng.

Hội nghị đã nghe báo cáo về hoạt động của Hiệp hội trong thời gian từ khi thành lập đến nay, phân tích, đánh giá kỹ các thuận lợi và khó khăn, các mặt đã làm được và đặc biệt phân tích, đánh giá sâu về những mặt hạn chế yếu kém đó trong thời gian tới. Hội nghị đã nghe và bàn bạc, phân tích các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Do Hiệp hội mới được thành lập, bên cạnh đó còn thiếu kinh phí hoạt động, sự gắn kết với các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng, các Tập đoàn kinh tế lớn, các tổ chức sản xuất năng lượng và các tổ chức quốc tế còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Theo ông Mai Duy Thiện, PCT Hiệp hội, thời gian tới Hiệp hội sẽ tăng cường quan hệ khăng khít với các Hội viên, các cơ quan hữu quan, hoàn thiện bộ máy tổ chức để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

PV