Tin hoạt động hiệp hội

Thường vụ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam: Tiếp tục xây dựng những quy chế riêng biệt theo quy định

Thứ hai, 30/5/2016 | 15:15 GMT+7
Sáng nay, 30.5, Thường vụ Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam đã họp nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. Ông Tạ Văn Hường - Chủ tịch Hiệp hội, chủ trì cuộc họp.

Trình bày Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Thành lập Hiệp hội và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội, thời gian qua, bộ máy tổ chức của Hiệp hội đã được hoàn thiện; sơ đồ mô hình tổ chức bộ máy, Dự thảo “Quy chế hoạt động và phân công chức danh lãnh đạo Hiệp hội”, Dự thảo quy chế hoạt động của Văn phòng, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm công nghệ Năng lượng Sạch Việt Nam... đã được hoàn thiện, trình Thường vụ xem xét, phê duyệt...  

Cũng trong 6 tháng qua, để tạo điều kiến tốt nhất cho công tác truyền thông của Hiệp hội, Thường vụ Hiệp hội đã bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Truyền thông, ra quyết định thành lập Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.

Bên cạnh các hoạt động của Hiệp hội, thời gian qua, Hiệp hội cũng đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết, như tích cực tham gia các hội thảo do các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội mời tham dự. Đặc biệt, là Hiệp hội đang đảm nhiệm chức danh cố vấn và tham gia tổ chức “Diễn đàn Doanh nhân trẻ Việt Nam”...

Từ những kết quả đã đạt được, 6 tháng qua, đã có nhiều cá nhân cũng như tổ chức gia nhập thành viên cửa Hiệp hội. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, Hiệp hội đã tổ chức công nhận 188 thành viên cá nhân và 42 thành viên tổ chức, thành  viên thành viên chức thức của Hiệp hội.

Khắc phục những tồn tại, phát huy những thành quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội phấn đấu thực hiện: Sớm ban hành quy chế đã dự thảo, tìm biện pháp để liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ của Hiệp hội; tổ chức hội nghị với các hội viên tổ chức, để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội; rà soát Điều lệ Hiệp hội để tiếp tục xây dựng những quy chế riêng biệt theo quy định...

Hữu Trung