Hơn 4.500 vụ tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm

Thứ tư, 29/4/2020 | 10:20 GMT+7
Trong 4 tháng qua cả nước xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người.

Trong 4 tháng đầu năm 2.138 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 4 tháng qua (từ ngày 15/12/2019 đến 14/4/2020), trên cả nước xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. Ủy ban ATGT Quốc gia nhìn nhận, từ đầu năm tới nay tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người tử vong và bị thương.

So với bốn tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 944 vụ (giảm 17,3%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,8%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,9%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 2.461 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.085 người, bị thương 1.253 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 387 vụ (giảm 13,5%), giảm 439 người chết (giảm 17,3%), giảm 340 người bị thương (giảm 21,3%).

Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 14 vụ (giảm 30,4%), giảm 2 người chết (giảm 6,6%), giảm 15 người bị thương (giảm 68,1%)…

Riêng trong tháng Tư (từ ngày 15/3/2020 đến 14/4/2020), cả nước xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 383 vụ (giảm 26,9%), giảm 166 người chết (giảm 24,9%), giảm 302 người bị thương (giảm 29%).

An Nhiên