Kinh tế xanh

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thứ sáu, 29/9/2023 | 23:29 GMT+7
Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch không gian biển quốc gia được xây dựng nhằm cụ thể hóa các định hướng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển cho phát triển bền vững kinh tế biển. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên cơ sở tích hợp các quy hoạch có liên quan để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh; dựa trên nền tảng điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái biển, hải đảo và nhu cầu sử dụng của các ngành, lĩnh vực và địa phương có biển; bảo đảm phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; phát huy tối đa tiềm năng vị thế, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực và vùng biển, ven biển của Việt Nam; ưu tiên phát triển 6 ngành kinh tế biển, công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, đặc biệt là khoáng sản dưới đáy biển.

Duy trì chức năng, cấu trúc, khả năng chống chịu, sức chịu tải của các hệ sinh thái và các vùng, khu vực biển; bảo đảm khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu của các hệ sinh thái, môi trường biển cho đời sống con người và sự phát triển của các ngành kinh tế biển; giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển.

Quang cảnh cuộc họp

Phát triển kinh tế - xã hội biển dựa vào phương thức quản lý tổng hợp, liên ngành và khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển, hải đảo, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý, khai thác, sử dụng không gian biển.

Huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn tài chính ngoài ngân sách để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế biển; ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực về biển và thực hiện Quy hoạch; kết hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước; chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá, Quy hoạch không gian biển quốc gia là loại quy hoạch đa ngành, lần đầu tiên được lập ở Việt Nam; mang tính tổng hợp, khó về chuyên môn. Quy hoạch được lập theo cách tiếp cận không gian, nhằm phân bổ, sắp xếp không gian biển cho các ngành, lĩnh vực hoạt động; thông tin, dữ liệu đầu vào cho việc lập quy hoạch phức tạp, mang tính tổng hợp và đa ngành.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các thành viên tham gia buổi làm việc đã nhất trí thông qua Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Hội đồng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo hồ sơ Quy hoạch.

Đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng khẩn trương xây dựng Báo cáo thẩm định quy hoạch, gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng; phối hợp hoàn thành thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp thẩm định; các thành viên Hội đồng có ý kiến góp ý bằng văn bản cho Báo cáo thẩm định quy hoạch và gửi Cơ quan thường trực Hội đồng; Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu ý kiến Hội đồng, căn cứ báo cáo Thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định…

Phương An (T/H)