Kinh tế xanh

Hợp tác vì sự phát triển bền vững tiểu vùng ASEAN

Thứ tư, 1/12/2021 | 08:09 GMT+7
Tại Diễn đàn cấp cao của ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững ngày 30/11, nhiều đề xuất để phát triển bền vững ở các tiêu vùng trong thời gian tới đã được đề xuất, thảo luận.

Diễn đàn có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh, do tính chất đa dạng của ASEAN, việc phát triển ở các tiểu vùng đều nằm tại vị trí địa lý quan trọng của khu vực nên rất cần được quan tâm, chú trọng. Cùng với quá trình liên kết khu vực được thúc đẩy nhanh và sâu rộng của ASEAN, việc gắn kết và đảm bảo các vùng, miền theo kịp với tiến trình phát triển chung của khu vực cũng mang ý nghĩa đặc biệt. 

Theo đó, Thủ tướng kêu gọi đẩy mạnh đoàn kết, hợp tác và chung tay phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực và coi đây như điều kiện thiết yếu để đảm bảo tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn

Trong đó, Thủ tướng chỉ ra 3 ưu tiên cần thúc đẩy trong hợp tác tiểu vùng. Bao gồm, lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, mục tiêu và động lực cho phát triển; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế giúp nâng cao năng lực đảm bảo phát triển bền vững ở các tiểu vùng; đề nghị các nước ASEAN, các đối tác, nhất là các nước phát triển, các tổ chức khu vực và quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp tích cực ủng hộ, giúp đỡ các nước đang phát triển ở các tiểu vùng về nguồn lực tài chính, chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ xanh… nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên tự nhiên, ứng phó hiệu quả các thách thức. Tăng cường kết nối về hạ tầng, kinh tế cũng như văn hóa để đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân và phát triển kinh tế ở các tiểu vùng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác phát triển ở các tiểu vùng, vì mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển đồng đều, bền vững trong ASEAN.

Qua đây thống nhất rằng, cần đẩy mạnh những nội dung hợp tác chủ đạo như kết nối, thúc đẩy hội nhập kinh tế, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy du lịch...

Nhiều ý kiến cũng khẳng định tầm quan trọng và tính gắn kết, tương hỗ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau giữa nỗ lực phát triển ở các tiểu vùng và tiến trình liên kết khu vực của ASEAN. Từ đó thống nhất cần tận dụng và khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác còn tiềm ẩn ở các tiểu vùng, tạo cơ hội kinh doanh, đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực. 

Một số đề xuất hợp tác mới cũng được các đối tác đưa ra tại diễn đàn, trong đó có thúc đẩy đối thoại, hợp tác phát triển tiểu vùng trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phục hồi sau tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc.

Ngọc Mai (T/H)