Năng lượng tái tạo

Huy động nguồn lực để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Thứ sáu, 27/10/2023 | 16:39 GMT+7
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) là một trong những giải pháp giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả lộ trình phát triển carbon thấp, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trong nỗ lực chung chuyển đổi năng lượng toàn cầu; đồng thời phát triển các cơ hội kinh tế mới để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi hướng tới tương lai phát thải ròng bằng 0.

Thông qua JETP, các đối tác cam kết huy động nguồn lực ban đầu 15,5 tỷ USD trong vòng 3 - 5 năm tới để giải quyết nhu cầu cấp bách, mang tính xúc tác cho chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam.

Trong số đó, 7,75 tỷ USD do IPG huy động với điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại; đại diện các định chế tài chính quốc tế thuộc Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ) huy động ít nhất 7,75 tỷ USD tài chính tư nhân hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp thông qua khoản đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo

Cũng thông qua Tuyên bố JETP, các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư vào chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, củng cố hạ tầng lưới điện, giáo dục và đào tạo nghề, huy động tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo, lưu trữ, cất trữ và sử dụng carbon, sản xuất thiết bị và pin lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen xanh, phát triển điện sinh khối, điện gió ngoài khơi…

Kế hoạch huy động nguồn lực là bước đầu triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện. Kế hoạch đề ra danh mục các dự án cụ thể để huy động tài chính từ các đối tác IPG, GFANZ và đối tác khác.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, nguồn tài chính do các đối tác cam kết huy động hiện nay mới chỉ là một phần nhỏ trong tổng nhu cầu thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam. Với ý nghĩa đó, chúng ta cần phát huy sự sẵn sàng tham gia của các đối tác quốc tế trong bối cảnh toàn cầu mới, huy động tối đa nguồn lực để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện mục tiêu tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch và thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Huy động nguồn lực để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng

Trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố JETP, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thư ký JETP đã tổ chức những cuộc hội thảo tham vấn, làm việc thảo luận chuyên sâu với những cơ quan, tổ chức có liên quan gồm các Bộ, ngành, nhóm đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đối tác phát triển, tập đoàn, ngân hàng, đại diện nhóm đối tượng chịu tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng. Qua các đợt tham vấn, đến nay đã có gần 500 ý kiến góp ý của các bên gửi đến Ban Thư ký JETP để hoàn thiện kế hoạch huy động nguồn lực.

Tại hội thảo, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần tập trung hoàn thiện, thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng; thúc đẩy chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cần nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối điện, đẩy nhanh lộ trình xây dựng hệ thống điện thông minh và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải. Bảo đảm công bằng trong chuyển đổi năng lượng; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn lực cho chuyển đổi năng lượng công bằng…

Cẩm Hạnh