Bất động sản

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Thứ hai, 18/4/2022 | 11:17 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính để sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp, lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 22/4 để lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh theo quy định; tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Trước đó, ngày 5/4, Sở Tài chính có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về tiến độ xây dựng Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022. Để kịp thời ban hành quyết định này trước ngày 5/5, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài chính.

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện 14.109 tỷ đồng, vượt 2,6% dự toán và vượt 2,1% so với năm trước. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu 2.085 tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán; thu nội địa 12.024 tỷ đồng, vượt 4,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 11.195 tỷ đồng, vượt 2,1% dự toán.

Năm 2022, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao là 12.015 tỷ đồng (thu nội địa 9.940 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.075 tỷ đồng); chi ngân sách địa phương 10.628 tỷ đồng.

Thu Uyên