Quy hoạch, xây dựng

Khánh Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại 2 dự án đường cao tốc

Thứ sáu, 15/4/2022 | 11:06 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang (thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025) và dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo đó, để không gây ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương có 2 dự án đi qua (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh) có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 6, Ban Quản lý dự án 7 cung cấp hồ sơ hướng tuyến, hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan khác đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Các địa phương phải tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn, tiến hành khảo sát và có ảnh chụp hiện trạng toàn tuyến dự án đi qua; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các địa phương không để xảy ra tình trạng người dân xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương xây dựng đường cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự xây dựng.

Khánh Hòa tăng cường quản lý trật tự xây dựng liên quan 2 dự án đường cao tốc

Đồng thời, rà soát, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý đất đai để không gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án…

Được biết, dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang đang được Ban Quản lý dự án 7 thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo nhiệm vụ được giao. Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tham gia góp ý hướng tuyến, quy mô công trình trên tuyến; Ban Quản lý dự án 7 đang thực hiện bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 6 lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Phương án tuyến và hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến thống nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Thu Uyên