Năng lượng mặt trời

Khánh Hòa yêu cầu bảo vệ môi trường tại các dự án điện mặt trời

Thứ sáu, 11/10/2019 | 09:02 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các chủ dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, các đơn vị lấy mẫu và giám sát chất lượng môi trường trong thời gian hoạt động (số lượng mẫu, vị trí, thông số, tần suất giám sát được quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt). Lưu ý, đơn vị thuê lấy mẫu phân tích phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tỉnh Khánh Hòa chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường tại các dự án điện mặt trời. (Ảnh minh họa)

Đối với chất thải phát sinh từ các tấm pin mặt trời, yêu cầu nhà sản xuất pin mặt trời thực hiện đúng quy định pháp luật về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; thu gom, lưu giữ, xử lý chất rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp hàng năm trước ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Đối với Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang và Công ty CP Điện mặt trời KN Cam Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đề nghị khẩn trương hoàn thiện trạm quan trắc khí tượng tự động và truyền số liệu về Sở trước ngày 23/10.

Được biết, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 6 dự án điện mặt trời đi vào hoạt động với tổng diện tích 273ha, tổng công suất 210MWp. 

Tiến Đạt