Quy hoạch, xây dựng

Kho bạc Nhà nước: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 22/8/2021 | 16:01 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc Kho bạc cũng nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi Ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào mà không rõ lý do.

Tổng Giám đốc Kho bạc cũng nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi Ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của cấp trên đối với cấp dưới, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyêt hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Mặt khác, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Ngoài ra, đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo cơ quan này yêu cầu siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch bệnh tại đơn vị.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Kho bạc yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định; bảo đảm không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với các yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về cách ly và giãn cách xã hội.

Công điện cũng nêu rõ giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đâu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Mộc Mộc