Năng lượng phát triển

Kiểm kê khí nhà kính ngành công thương cho các năm 2020 và 2022

Thứ tư, 15/3/2023 | 17:13 GMT+7
Bộ Công Thương tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành công thương cho các năm 2020 và 2022.

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 1239/BCT-TKNL về việc báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành công thương cho các năm 2020 và 2022.

Cụ thể, triển khai quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định 06), Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg), Bộ Công Thương tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành công thương cho các năm 2020 và 2022.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở thuộc danh mục tại phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành công thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo.

Ảnh minh họa

Đề nghị cơ sở cung cấp thông tin thông qua 2 phương thức:

Tài liệu bản giấy của báo cáo (có dấu xác nhận của cơ sở) gửi về Bộ Công Thương theo địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Hồ sơ báo cáo dạng điện tử bao gồm: số liệu báo cáo theo mẫu (định dạng excel); văn bản báo cáo kèm phụ lục số liệu được đóng dấu và giáp lai (scan và chuyển định dạng pdf).

Các tài liệu trên gửi về địa chỉ email: kiemkeknk.ct@gmail.com trước ngày 31/3/2023.

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: năng lượng; giao thông vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải.

1.662 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương; 70 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải; 104 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng; 76 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.

Thanh Trúc