Kon Tum: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đăk Re Thượng

Thứ sáu, 14/1/2022 | 11:28 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/1/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Đăk Re Thượng.

Theo đó, dự án được thực hiện tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Nhà đầu tư dự án là Công ty CP thủy điện Thiên Tân. Quy mô dự án: công suất thiết kế: 14 MW; điện lượng trung bình năm: 35,71 triệu kWh. Diện tích mặt đất sử dụng: 17,4 ha. 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 420,779 tỷ đồng (trong đó, vốn chủ sở hữu trên 126,233 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 30% tổng mức đầu tư; vốn vay: 294, 545 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 70% tổng mức đầu tư).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2024.

Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án, Công ty CP thủy điện Thiên Tân thực hiện đúng các quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện, vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định của pháp luật khác có liên quan; không được làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tùng Lâm