Kon Tum duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện

Thứ ba, 13/9/2022 | 10:57 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 573/QĐ-UBND phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum để Công ty thủy điện Thượng Kon Tum – chi nhánh Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình quản lý và vận hành khai thác.

Theo quyết định, Sở Công Thương Kon Tum chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh Kon Tum về kết quả thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được duyệt.

Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum; Chủ tịch UBND các huyện: Kon Rẫy, Kon Plông; Giám đốc Công ty thủy điện Thượng Kon Tum – chi nhánh Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hải Long