Văn hóa, du lịch

Lạng Sơn nâng cao hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng gắn với môi trường

Thứ hai, 13/6/2022 | 09:33 GMT+7
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà cho biết, trong thời gian tới, UBND các huyện, thành phố của Lạng Sơn sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng về phát triển du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả.

Qua khảo sát của Sở VHTT&DL Lạng Sơn, đa phần điểm du lịch cộng đồng ở các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn cơ bản đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ, điều kiện tổ chức tiếp đón khách du lịch. Nhiều điểm có thể kết nối để xây dựng tour, tuyến hấp dẫn; được cấp ủy, chính quyền xã và huyện quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ…

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường. Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về các làng du lịch cộng đồng của Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phát triển du lịch cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong du lịch cộng đồng như bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ qua chương trình học tập thực tế; kết nối, phối hợp với các chuyên gia về du lịch cộng đồng để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch phụ trợ, tăng giá trị điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của khách.

Mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn nhiều tiềm năng

Triển khai xây dựng mô hình điểm hoàn chỉnh, tạo ra sản phẩm đặc trưng, tạo nét khác biệt với các điểm du lịch cộng đồng khác, từ đó nhân rộng phát triển du lịch cộng đồng tại những địa phương có tiềm năng.

Ông Nguyễn Phúc Hà đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở VHTT&DL xây dựng kế hoạch về tập trung xây dựng điểm du lịch cộng đồng đặc trưng, trong đó có giải pháp, nhiệm vụ phù hợp để phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2025 có 2 điểm du lịch cộng đồng giành được Giải thưởng Du lịch ASEAN.

Từ phía doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam Dương Minh Bình đánh giá cao lợi thế tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa của tỉnh Lạng Sơn.

Qua khảo sát, tỉnh Lạng Sơn còn nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai thác hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Chính quyền các cấp đã quan tâm vận động, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Tuy nhiên, một số địa phương đang làm mất đi giá trị bản sắc văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của điểm du lịch cộng đồng; chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ ở các địa phương còn đang ở mức sơ giản, chưa đồng đều…

Do đó, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân đa dạng hóa các sản phẩm du lịch từ ẩm thực, duy trì truyền thống văn hóa dân tộc; cần tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm để người dân được tiếp cận, nâng cao nhận thức; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình ảnh các điểm du lịch cộng đồng; quản lý chất lượng dịch vụ, lồng ghép yếu tố về bảo tồn văn hóa thông qua bộ quy chuẩn về du lịch cộng đồng.

Lạng Sơn cũng cần xây dựng sản phẩm du lịch phụ trợ, quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong vòng bán kính 30km2, gắn với các sản phẩm nông nghiệp là lợi thế của tỉnh như na, hồi, hoa đào…

Việt Nga (T/H)