Bất động sản

Lạng Sơn tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Thứ năm, 6/4/2023 | 10:12 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 347/UBND-KT về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm... trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính liên thông, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. 

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản và hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai dự án bất động sản. Đồng thời tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các dự án để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án, kịp thời tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra về quản lý sử dụng đất, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án; công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tránh thất thoát, lãng phí…

Hạ Quyên