Lấy ý kiến để xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Thứ sáu, 5/1/2024 | 16:49 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản 06/BCT-TTTN đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trung ương góp ý để xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Theo Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng một nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong quý II/2024.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương rà soát, có ý kiến đánh giá những mặt được cũng như mặt tồn tại của những quy định hiện hành tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu. Từ đó, góp ý, đề xuất nội dung mới nhằm xây dựng nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương gửi ý kiến gửi về Bộ trước ngày 12/1 để Bộ tổng hợp, triển khai xây dựng nghị định về kinh doanh xăng dầu mới, báo cáo Chính phủ.

Lan Anh