Văn hóa, du lịch

Liên kết phát triển du lịch giữa hai thành phố với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Thứ sáu, 27/10/2023 | 17:20 GMT+7
Ngày 27/10, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2023 - 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai các nội dung trong Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế) đến 2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương để phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch, nhất là phát huy tinh thần phối hợp, chủ động triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong việc kích cầu du lịch nội địa. Hơn nữa, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố với các vùng được kỳ vọng mang lại hiệu quả cao dựa trên việc phát huy thế mạnh về bản sắc văn hóa, cảnh quan và sản vật của từng địa phương trong việc xây dựng sản phẩm thu hút du khách với sự hợp tác, chia sẻ nguồn lực về thông tin quảng bá, đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Theo kế hoạch, các địa phương hợp tác trao đổi thông tin về du lịch với nhau; định kỳ chia sẻ báo cáo tình hình phát triển du lịch địa phương hàng quý và báo cáo tổng kết năm; chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, mời gọi thu hút đầu tư tiềm năng du lịch. Phối hợp chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch năm 2024 (dự kiến tháng 4/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh); Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển (dự kiến tháng 11/2025).

Tổ chức đoàn famtrip, presstrip đến khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch mới tại các địa phương kết nối giữa thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức, tham gia quảng bá tại các sự kiện du lịch trong nước; thông tin tuyên truyền về hoạt động liên kết phát triển du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc thù địa phương, đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên trang thông tin điện tử, báo giấy, báo online, trang mạng xã hội... Tổ chức khảo sát, học tập mô hình du lịch đối với các làng du lịch cộng đồng, homestay đạt tiêu chuẩn ASEAN; thực hiện công tác khảo sát, học tập mô hình triển khai và bài học kinh nghiệm đối với các lĩnh vực được ASEAN đánh giá, thẩm định và cấp chứng nhận.

Tăng cường hợp tác giữa các Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của các tỉnh, thành phố trong công tác phối hợp với Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch cung cấp hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, thông tin điểm đến cho du khách, tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch, dự án đầu tư… Tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch ẩm thực, văn hóa lịch sử, nghệ thuật đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong cụm liên kết phát triển du lịch trong các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam do thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức.

Thu Hoài