Phê duyệt đề án thăm dò mỏ than Hà Lầm

Thứ sáu, 2/8/2019 | 09:00 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã tổ chức hội nghị phê duyệt đề án thăm dò khoáng sản mỏ than Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV thành lập.

Khu mỏ Hà Lầm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò 1254/GP-BTNMT ngày 27/5/2015. Tuy nhiên mức độ tin cậy trữ lượng và tài nguyên mới đạt 72% toàn mỏ và đạt 73% từ mức -300m xuống mức -750m. Theo quy hoạch 403 khu mỏ Hà Lầm giai đoạn đến 2020 có 1 dự án xây dựng mới dưới mức -50 công suất khai thác 2400 nghìn tấn/năm và giai đoạn 2021 - 2030 có 1 dự án khai thác xây dựng mới khai thác các trụ bảo vệ công suất 500 nghìn tấn/năm.

Hội nghị phê duyệt đề án thăm dò mỏ Hà Lầm

Đề án thăm dò khoáng sản mỏ than Hà Lầm bao gồm các nội dung: khoan thăm dò và đo karota: 45.440m/85 lỗ khoan, bơm nước thí nghiệm, lấy và phân tích 4943 mẫu các loại. Dự kiến sau khi thi công, khối lượng các hạng mục công tác thăm dò trữ lượng và tài nguyên đạt được hơn 81 triệu tấn. Đề án xác định cấu trúc địa chất, sự phân bố trong không gian các vỉa than, làm rõ các đặc điểm về chất lượng than, khí mỏ và điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình; nâng cấp tài nguyên lên cấp trữ lượng.

Sau khi nghiên cứu xem xét, đánh giá thẩm định các thông số kỹ thuật và vai trò quan trọng của đề án, hội nghị thống nhất thông qua các nội dung cơ bản của đề án thăm dò khoáng sản mỏ than Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến Đạt