Năm 2021: PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 70 nghìn tỷ đồng

Thứ tư, 14/4/2021 | 14:45 GMT+7
Theo công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 70 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng trong năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh của PV GAS được xây dựng dựa trên phương án giá dầu Brent đạt 45 USD/thùng. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều cao hơn 6% kế hoạch năm 2020.

Cũng theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông, PV GAS đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu). Đối với năm 2021, PV GAS đặt mục tiêu chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV GAS sẽ diễn ra vào ngày 16/4 tại TPHCM.

Năm 2020, tổng doanh thu của PV GAS đạt trên 65,6 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2020, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ 0 - 45%. Tổng doanh thu trên 65,6 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 9,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 7,9 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 4,3 nghìn tỷ đồng; đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng.

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đưa ra khuyến nghị “Khả quan” cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.400 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa của GAS trong phiên giao dịch ngày 13/4 là 86.000 đồng/cổ phiếu.

Hải Long