Tiết kiệm điện năng

Nam Định phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

Thứ năm, 15/6/2023 | 07:00 GMT+7
Nam Định phấn đấu hàng năm toàn tỉnh tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ và hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 13/6/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, hạn chế mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm; phấn đấu hàng năm toàn tỉnh tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ và hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định; Công ty Điện lực Nam Định và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.

Cụ thể, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện năng: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, đơn vị hành chính, sự nghiệp; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Sở Công Thương tỉnh Nam Định có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua những hình thức khác nhau như in pa nô, áp phích, tuyên truyền trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trên các ứng dụng công dân số của tỉnh, hệ thống phát thanh, truyền hình, hệ thống báo điện tử, báo giấy, tổ chức các cuộc thi về tiết kiệm điện.

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở tiêu thụ điện trọng điểm đối với việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tham gia thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu của các cấp điều độ hệ thống điện.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện tỉnh Nam Định. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ kế hoạch đã ban hành và theo dõi, giám sát, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đạt mục tiêu đặt ra hàng năm. Xây dựng mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm và giai đoạn của tỉnh Nam Định, tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho từng huyện, thành phố trong năm kế hoạch.

Kiểm tra, giám sát Công ty Điện lực Nam Định trong việc thực hiện cung cấp điện theo Kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện những giải pháp tiết kiệm năng lượng; phổ biến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo và đưa nội dung này vào các dự án, thiết kế, dự toán để áp dụng; sử dụng các trang thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng…

Công ty Điện lực Nam Định có trách nhiệm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động tư vấn tiết kiệm điện, quảng bá thiết bị tiết kiệm điện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng điện tiết kiệm; tổ chức các cuộc vận động, cuộc thi chuyên đề về tiết kiệm điện rộng rãi trong nhân dân, trong trường học, tạo nhận thức và trở thành phong trào sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hàng năm tổ chức ký bản cam kết thực hiện chương trình, mức tiết kiệm điện năng với từng khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng trong các khu công nghiệp. Hỗ trợ UBND các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

Xây dựng phương án vận hành lưới điện trong trường hợp thiếu nguồn trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh chấp thuận để tổ chức thực hiện. Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn.

Theo dõi, thống kê tình hình sử dụng điện tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm sản lượng điện đã đăng ký theo kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh Nam Định (qua Sở Công Thương, Sở Tài chính) để chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tiến Đạt