Nâng công suất TBA 220 kV Bình Long, Bình Phước

Thứ ba, 11/8/2020 | 14:45 GMT+7
Ngày 11/8, tại Bình Phước, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu thành công công trình nâng công suất trạm biến áp (TBA) 220 kV Bình Long.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn do EVNNPT huy động và phân bổ theo kế hoạch. SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty CP Năng lượng là đơn vị tư vấn giám sát. Liên danh Công ty TNHH TM và xây dựng Thành Tảo – Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Ánh Dương Sài Gòn là đơn vị thi công. Công ty TNHH Hệ thống kỹ thuật ứng dụng thi công hệ thống điều khiển tín hiệu và Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện thực hiên lắp đặt MBA, thí nghiệm các hạng mục. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Hình ảnh công trình

Quy mô, công suất của dự án: tháo dỡ MBA AT2 220/110 kV – 125 MVA hiện có, lắp đặt mới MBA 220/110 kV – 250 MVA vào vị trí MBA AT2, nâng công suất trạm từ (125+250) MVA lên (2×250) MVA. Hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ và khai báo tín hiệu thông tin SCADA cho MBA lắp mới. Cải tạo móng MBA AT2 hiện hữu để lắp đặt MBA có công suất 250 MVA. Lắp đặt giàn phun sương cho MBA 220/110 kV – 250 MVA lắp mới.

Mục tiêu của dự án nâng công suất TBA 220 kV Bình Long là đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú và Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực lân cận. Đồng thời, dự án giảm tải cho máy biến áp (MBA) 220/110 kV tại TBA 220 kV Bình Long và các đường dây 110 kV hiện hữu trong khu vực; góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước.

Mai Chi