Công ty điện lực đầu tiên trong EVN tiếp nhận quyền điều khiển máy biến áp 110kV

Thứ tư, 5/8/2020 | 15:09 GMT+7
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) là đơn vị đầu tiên trong cả nước thuộc cấp điều độ phân phối tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp (MBA) 110kV.

Mới đây, tại Phòng Điều độ, PC Đà Nẵng đã diễn ra Lễ giao nhiệm vụ thực hiện quyền điều khiển các MBA 110kV từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung sang PC Đà Nẵng. 

Kể từ 0 giờ ngày 1/8/ 2020, PC Đà Nẵng chính thức tiếp nhận quyền điều khiển các MBA 110kV thuộc phạm vi quản lý vận hành của công ty. Đến nay, PC Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thuộc cấp điều độ phân phối tiếp nhận quyền điều khiển các MBA 110kV.

Nhằm mục tiêu từng bước kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống điện, ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 31/2019-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 quy định Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 quy định Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Bộ Công Thương đã bổ sung rất nhiều nội dung quy định liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện phù hợp với xu hướng phát triển lưới điện thông minh, hướng đến tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tăng cường hiệu quả và vận hành an toàn hệ thống điện. Trong đó, đáng chú ý là việc sửa đổi Khoản 3, Điều 17 của Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia. Với việc điều chỉnh này, cấp điều độ phân phối tỉnh có thêm quyền điều khiển đối với “Đường dây cấp điện áp 110kV được cấp điều độ miền ủy quyền điều khiển, máy biến áp 110kV (bao gồm cả thiết bị đóng cắt phía 110kV)”.

Lễ giao nhiệm vụ thực hiện quyền điều khiển các MBA 110kV cho PC Đà Nẵng

Tại buổi lễ, ông Võ Hòa, Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo PC Đà Nẵng luôn xem đây một chủ trương lớn của Bộ Công Thương và ngành điện giúp cho cấp điều độ miền có điều kiện để tập trung vận hành hệ thống điện miền đảm bảo an toàn, hiệu quả và tin cậy hơn; bổ sung thêm quyền hạn, trách nhiệm cho các cấp điều độ phân phối tỉnh chủ động hơn trong công tác vận hành, cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho yêu cầu phát triển của đất nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Theo Phó Giám đốc PC Đà Nẵng, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung cùng sự phối hợp và hỗ trợ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, PC Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng quy trình phối hợp vận hành trạm điện 110kV không người trực; hiệu chỉnh các quy trình vận hành các trạm điện, thao tác và xử lý sự cố, ban hành sơ đồ đánh số thiết bị, phiếu chỉnh định bảo vệ rơle. Công ty cũng tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ phổ biến đến nhân viên trực thao tác lưu động, cán bộ có liên quan, hoàn thiện thủ tục theo quy định phục vụ cho công tác chuyển giao quyền điều khiển.

Ông Lê Hồng Cương, Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng nhấn mạnh: "Với vai trò là đơn vị đầu tiên trong cả nước thuộc cấp điều độ phân phối tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110kV; đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kỹ thuật, điều độ, quản lý vận hành… của công ty. Do đó, đội ngũ kỹ thuật công ty nói chung, các kỹ sư Phòng Điều độ nói riêng cần tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động học tập và nghiên cứu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành hệ thống điện trên địa bàn TP Đà Nẵng an toàn, ổn định, liên tục với độ tin cậy cao nhất, phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP thời gian tới".

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo PC Đà Nẵng đã khen thưởng cho Phòng Điều độ vì có thành tích tốt trong công tác chuyển quyền điều khiển lưới điện 110kV.

Mai Chi