Nửa đầu năm, thủy điện Hủa Na lỗ gần 100 tỷ đồng

Thứ ba, 4/8/2020 | 11:00 GMT+7
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na Nguyễn Xuân Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm chỉ tiêu doanh thu, thu nhập giảm, chi phí giảm dẫn đến Lợi nhuận sau thuế lỗ 99,57 tỷ đồng.

Thủy điện Hủa Na

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện chỉ đạt 114,80 triệu kWh thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 (238,58 triệu kWh) do bị ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến thời tiết bất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng từ năm 2019 đến nay.

Mực nước đầu năm 2020 chỉ đạt cao trình 234,27m thấp hơn 5,37m so với mực nước dâng bình thường (240m). trong 6 tháng lưu vực hồ Hủa Na tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của hiện tượng thời tiết bất lợi, do đó lưu lượng nước về hồ trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục ở mức rất thấp, bình quân chỉ đạt 24,62m3/s bằng 53% so với trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Do vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 163,97 tỷ đồng (54,04%) so với cùng kỳ năm 2019 (303,41 tỷ đồng).

Nam Yên