Bất động sản

Nghệ An ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ năm, 16/12/2021 | 08:44 GMT+7
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Quyết định này quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm, quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền hàng năm.

Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất trong các khu chức năng thuộc khu kinh tế. Khu đất trong quy định này được hiểu là gồm nhiều thửa đất do một chủ sử dụng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho các trường hợp quy định trên. Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2023.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng thuộc địa bàn quản lý. UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho các trường hợp trên; thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2023.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền cho Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 và bãi bỏ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm.

Thủy Quỳnh