Bất động sản

Hà Nội thông qua danh mục gần 2.500 dự án thu hồi đất trong năm 2022

Thứ ba, 14/12/2021 | 11:25 GMT+7
Trong tuần qua, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất; 717 công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa trong năm 2022 và Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành.

Theo đó, 2.497 dự án thu hồi đất trong năm tới có tổng diện tích là 8.523,9 ha và 717 công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2022 có diện tích 1.256,2 ha. Về việc bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố sẽ được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2022. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện sẽ do các quận, huyện bố trí. Trong khi đó, các dự án nằm ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

Ước tính đến ngày 31/12/2021, Thành phố sẽ thu hồi, giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1.887 dự án có tổng diện tích 3.463,7 ha, đạt 77,46% kế hoạch đề ra.

Hà Nội thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất trong năm 2022

Cũng trong tuần qua, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành Thủ đô. Nghị quyết đã nêu rõ, mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong Nghị quyết bằng 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm tương ứng trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Trong đó, mức tiền phạt tối đa đối với cá nhân không quá 500 triệu đồng và đối với tổ chức không quá 1 tỷ đồng. Hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Nghị quyết sẽ được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm trên địa bàn nội thành Hà Nội được quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh của pháp luật làm thay đổi các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong từng giai đoạn, dẫn đến các nội dung Nghị quyết không còn phù hợp, UBND Thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và trình HĐND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết cho phù hợp.

Thủy Quỳnh