Bất động sản

Bắc Giang: 19 dự án nhà ở kêu gọi đầu tư

Thứ hai, 13/12/2021 | 16:10 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn. Theo đó, danh mục gồm 19 dự án với tổng diện tích gần 220 ha.

Cụ thể, huyện Lạng Giang có 5 dự án gồm: khu số 1 thuộc khu dân cư Đại Giáp, xã Đại Lâm (10,65 ha); khu số 2 thuộc khu dân cư Đại Giáp, xã Đại Lâm (17,37 ha); khu số 2 thuộc khu dân cư trung tâm xã Xương Lâm (16,78 ha); khu số 2 thuộc khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng (19,2 ha); khu số 2 thuộc khu dân cư và nhà ở xã hội xã Tân Hưng (12,27 ha).

Huyện Lục Nam có 2 dự án gồm: khu dân cư – thương mại dịch vụ số 4, xã Khám Lạng (12,08 ha); khu dân cư – thương mại dịch số 3, xã Khám Lạng (3,8 ha).

Huyện Hiệp Hòa có 4 dự án gồm: khu dân cư mới xã Hùng Sơn (11,36 ha); khu dân cư Đông Lỗ 1, xã Đông Lỗ (13,5 ha); khu đô thị Phố Hoa, xã Bắc Lý (9,5 ha); khu dân cư Mai Hạ, xã Mai Đình (9,59 ha).

Bắc Giang kêu gọi đầu tư 19 dự án nhà ở có tổng diện tích gần 220 ha

Huyện Tân Yên có 2 dự án gồm: khu dân cư sau trường THCS thị trấn Cao Thượng (9,99 ha); khu dân cư Đồng Nội, xã Ngọc Vân (11,5 ha).

Huyện Việt Yên có 5 dự án gồm: khu dân cư mới thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (7,82 ha); khu dân cư tại thị trấn Bích Động (7 ha); khu dân cư mới phía Nam xã Tăng Tiến (4,9 ha); khu số 2 thuộc khu đô thị số 3, xã Quảng Minh (18,96 ha); khu số 3 thuộc khu đô thị xã Quảng Minh (19,6 ha).

Huyện Lục Ngạn có 1 dự án là khu dân cư và dịch vụ thương mại chợ Nông Sản, xã Trù Hựu (13,23 ha).

Tất cả các dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Nhật Linh