Quy hoạch, xây dựng

Nghệ An duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu

Thứ sáu, 3/12/2021 | 11:31 GMT+7
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4633/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian lập đồ án quy hoạch là 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Theo đó, quy hoạch vùng huyện Diễn Châu được xây dựng nhằm định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung của vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền; tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu nhằm phát huy vị thế và sức mạnh tổng hợp của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội và ngoại vùng. Trong đó, tập trung vào các thế mạnh phát triển kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và hình thành các khu đô thị mới. Thông qua đó tạo cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các khu chức năng làm tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Diễn Châu…

Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Quy hoạch có nhiệm vụ đánh giá tổng hợp hiện trạng và nguồn lực phát triển vùng kinh tế, lao động, dân cư, đất đai. Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Diễn Châu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và dịch vụ thúc đẩy phát triển đa dạng ngành kinh tế. Đề xuất cấu trúc không gian vùng huyện với các trục liên kết hệ thống đô thị, trung tâm cụm xã, hệ thống điểm dân cư nông thôn, gắn với các trung tâm kinh tế huyện và khu vực…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trong quá trình xây dựng đồ án, đơn vị lập đồ án cần tập trung nghiên cứu các nội dung sau: quy mô dân số; tỷ lệ đô thị hóa; quy mô đất đai xây dựng đô thị… Việc lập đồ án cần triển khai song song và cập nhật số liệu, định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh Nghệ An; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu. Phân tích vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, các vấn đề ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Phân tích về hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; hệ thống hạ tầng kinh tế; hạ tầng xã hội; rà soát, đánh giá chương trình, quy hoạch và dự án. Xác định các vấn đề giải quyết của thực trạng phát triển… Nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng; định hướng quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mặt khác, quy hoạch vùng huyện Diễn Châu được xây dựng phải đảm bảo tính chất, chức năng là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với khu kinh tế Đông Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; phát huy thế mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và nông lâm ngư nghiệp… Là cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nghệ An với tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, cảnh quan, nghỉ dưỡng, gắn liền với các cảnh quan thiên nhiên và du lịch lịch sử văn hóa; có mối giao thương quan trọng để kết nối hành lang kinh tế của tỉnh…

Nhật Linh