Kinh tế xanh

Nghiên cứu tổng hợp sinh thái, tài nguyên sinh vật quần đảo Trường Sa

Thứ năm, 28/12/2023 | 14:35 GMT+7
Ngày 27/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu tổng hợp sinh thái, tài nguyên sinh vật quần đảo Trường Sa, phục vụ tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường gắn với quốc phòng, quân sự”.

Chương trình nghiên cứu có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhà khoa học trong và ngoài quân đội, cùng các chuyên gia quốc tế. Sau 3 năm triển khai, chương trình đã được tổ chức thành công, hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu, thu được nhiều dữ liệu khoa học có giá trị. Cụ thể, chương trình thu được hàng nghìn mẫu sinh vật trên cạn và dưới nước; ghi nhận nhiều loài đặc hữu của khu vực quần đảo Trường Sa; phát hiện nhiều loài mới cho khoa học; xây dựng thành công mô hình trồng phục hồi san hô, hàng trăm bộ bản đồ về địa hình đáy biển; phân bố các loại sinh vật kết hợp phần tự nhiên, cảnh quan phục vụ quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chương trình cũng phân lập được nhiều chủng vi sinh vật bản địa có nguồn gene quý ứng dụng trong sản xuất, chứa phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ, khử mùi; chế tạo chế phẩm sinh học giúp cải tạo đất cát, san hô thành đất trồng cây xanh, cây thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo nguồn rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo; phát hiện nhiều loại động vật thân mềm và các sinh vật có tiềm năng làm dược liệu; xây dựng, đề xuất được nhiều nhóm giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, phục hồi, sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nghiên cứu tổng hợp sinh thái, tài nguyên sinh vật quần đảo Trường Sa

Đặc biệt, chương trình đã công bố được 55 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 23 bài báo quốc tế. Các kết quả của chương trình không chỉ có ý nghĩ về khoa học với nhiều sản phẩm vượt trội mà còn cung cấp nhiều cơ sở thực tiễn, pháp lý, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, quần đảo Trường Sa không chỉ là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, là tuyến phòng thủ phía Đông của đất nước mà còn là nơi chứa đựng nhiều tài nguyên quý giá như khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, sinh vật biển... Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chương trình sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao kết quả các đề tài thuộc chương trình để đưa vào sử dụng phục vụ cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu mở rộng nghiên cứu trên các đảo còn lại của quần đảo Trường Sa và các đảo gần bờ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, công trình nghiên cứu cũng giúp khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội trong nghiên cứu tại khu vực quần đảo Trường Sa; khẳng định sự phối hợp hiệu quả của các cán bộ khoa học ngoài quân đội, các chuyên gia quốc tế trong thực hiện chương trình, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao các cơ quan, đơn vị hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả, thủ tục chuyển giao kết quả sản phẩm của chương trình theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện giai đoạn 2 của chương trình trong thời gian tới.

Thanh Bảo (T/H)